STELLINGEN

  1. De architectuur van zowel object-relationele als object-georiënteerde databases is niet geschikt voor het bouwen van grote, schaalbare systemen buiten het domein van administratieve applicaties.
  2. Onderzoek naar content-based retrieval is meer gericht op het genereren van ideeën dan op het begrijpen van de waarde van al die ideeën.
  3. Een informatie-architectuur die bestaat uit een relationele database en een applicatie-server leidt tot toepassingen met performance-problemen.
  4. Multi-disciplinaire projecten worden vaak ten onrechte gepresenteerd als onderzoek in plaats van wederzijdse educatie.
  5. De gemiddelde automobilist zal er niet aan denken zelf een "upgrade" voor zijn of haar auto te installeren. Als de auto kapot gaat, dan ga je naar de garage en laat je de "interactie" met de motor over aan monteurs. Op grond van anologie zou een besturingssysteem dan ook niet een eind-gebruikers-vriendelijke, maar een monteurs-vriendelijke interface moeten hebben.
  6. Het onderscheid tussen verdachte en veroordeelde (een uitgangspunt in ons rechtssysteem) vervaagt als gevolg van de mogelijkheid tot "virtuele lynchpartijen" op het Internet. Dit vereist een duidelijke stellingname van Justitie over het spanningsveld tussen smaad en vrijheid van meningsuiting.
  7. De keuze voor de metafoor "Digitale delta" illustreert het gebrek aan visie in de Nederlandse politiek op het gebied van de electronische infrastructuur: al verschaft een rivieren-delta een concurrentievoordeel als je je moet beperken tot een reeds aanwezige natuurlijke infrastructuur, zo'n structuur verdient niet de voorkeur als je een artificiële infrastructuur naar eigen inzicht kunt aanleggen.
  8. Uiteindelijk zal zelfs het meest onwaarschijnlijke tóch plaatsvinden (naar Marcus Tullius Cicero, De Divinatione).

ACHTERGRONDINFORMATIE


Last updated: December 12, 1999
Maintained by: arjen@cs.utwente.nl